Distance from city Darbhanga to 25 biggest cities of country: India

Distance (Km)
 Darbhanga - Bombay   1 561 km
 Darbhanga - Delhi   901 km
 Darbhanga - Bangalore   1 704 km
 Darbhanga - Calcutta   472 km
 Darbhanga - Madras   1 569 km
 Darbhanga - Ahmadabad   1 387 km
 Darbhanga - Hyderabad   1 242 km
 Darbhanga - Pune   1 500 km
 Darbhanga - Surat   1 445 km
 Darbhanga - Kanpur   554 km
 Darbhanga - Jaipur   1 007 km
 Darbhanga - Lakhnau   502 km
 Darbhanga - Nagpur   889 km
 Darbhanga - Indore   1 089 km
 Darbhanga - Patna   101 km
 Darbhanga - Bhopal   917 km
 Darbhanga - New Patna   101 km
 Darbhanga - Ludhiana   1 114 km
 Darbhanga - Thana   1 535 km
 Darbhanga - Agra   791 km
 Darbhanga - Vadodara   1 357 km
 Darbhanga - Gorakhpur   1 069 km
 Darbhanga - Nasik   1 415 km
 Darbhanga - Pimpri   1 500 km
 Darbhanga - Faridabad   885 km

Distance from city: Darbhanga to Top 10 cities of the world

Distance (Km)
 Darbhanga - Berlin   6 600 km
 Darbhanga - London   7 505 km
 Darbhanga - Los Angeles   12 869 km
 Darbhanga - Moscow   5 072 km
 Darbhanga - New York   12 372 km
 Darbhanga - Paris   7 447 km
 Darbhanga - Peking   3 141 km
 Darbhanga - Rio De Janeiro   14 844 km
 Darbhanga - Sydney   9 521 km
 Darbhanga - Tokyo   5 119 km
 Darbhanga - Prague   6 547 km

Sponsored